Quản lý tài khoản

Quên mật khẩu

Hợp Nhất

  • Phiên bản Season 6.3
  • Experience x5
  • DROP 10%
  • Level 400 + 200 Master
  • Online 223
  • Tổng Tài khoản 6508
  • Tổng Nhân vật 8846

Tin tức

Thông tin update, bảo trì 07/10/2019

Oct 04 2019 viết bởi Admin2 Số lượt đọc 215 .

Nội dung bảo trì định kỳ ngày 07/10/2019
+ Thời gian: 17h - 19h.
+ Bảo dưỡng máy chủ.
=============================
* Cả 2 máy chủ:
- Khuyến mãi nạp thẻ 8/10 - 12/10/2019. Hướng dẫn nạp Tại Đây
- Nhắc lại một số tính năng tại muhopnhat.
- Tính năng bảo mật nhân vật, sau khi sử dụng ae có thể thoải mái giao Nhân vật cho người khác.
- Chi tiết: Tại Đây
+ Custom move Refuge để AE giúp đỡ nhau làm Master DarkElf .
(Còn Map Barrack thì AE vẫn phải đi bộ lên nhé, kiến thức ^_^).
* Hợp Nhất:
+ Tắt rơi pháo hoa.
+ Chuẩn bị gửi Áo và Logo cho AE đăng ký.
* Quyền Lực:
+ Custom move Refuge để AE giúp đỡ nhau làm Master DarkElf .
(Còn Map Barrack thì AE vẫn phải đi bộ lên nhé, kiến thức ^_^).
+ Mở bán bùa kết hợp chaos để AE chuẩn bị lực lượng.
* BQT MuHopNhat.VN Trân Trọng!


Đang tải...