Quản lý tài khoản

Quên mật khẩu

Hợp Nhất

  • Phiên bản Season 6.3
  • Experience x5
  • DROP 10%
  • Level 400 + 200 Master
  • Online 223
  • Tổng Tài khoản 6508
  • Tổng Nhân vật 8846

Tin tức

Thông tin update, bảo trì 30/9/2019

Sep 29 2019 viết bởi Admin2 Số lượt đọc 211 .

Nội dung bảo trì định kỳ ngày 30/9/2019

+ Thời gian: 17h - 19h.
+ Bảo dưỡng máy chủ.
=============================

Chuẩn bị update lớn trong tháng 11.


Đang tải...