Quản lý tài khoản

Quên mật khẩu

Hợp Nhất

  • Phiên bản Season 6.3
  • Experience x5
  • DROP 10%
  • Level 400 + 200 Master
  • Online 223
  • Tổng Tài khoản 6508
  • Tổng Nhân vật 8846

Tin tức

Thông tin update, bảo trì 23/9/2019

Sep 20 2019 viết bởi Admin2 Số lượt đọc 443 .

Nội dung bảo trì định kỳ ngày 23/9/2019

+ Thời gian: 17h - 19h.
+ Bảo dưỡng máy chủ.
+ Update bổ sung 1 số nội dung
===============================
* Cả 2 máy chủ:
1. Khuyến mãi nạp thẻ từ ngày 23 - 27/9/2019. Hướng dẫn nạp thẻ: Tại đây
2. Điều chỉnh Boss Mini: Nữ hoàng, Thủy Ngư, ....Drop 100% Bless Riêng phù thủy trắng 100% (Bless or Ring phù thủy).
3. Bổ sung chức năng phân giải Item Hoàn hảo:
+ Yêu cầu 3 món hoàn hảo bất kỳ.
+ Phân giải: Random Box Kundun + (1~5).
+ Tỷ lệ 100%, Zen: 1.000.000.

Máy chủ: Hợp nhất
+ AE vẫn tiếp tục tham gia event 6 tháng tuổi. AE nhớ đăng ký nhận áo nhé.
+ Chi tiết Event: Tại đây

Máy chủ: Quyền Lực
100% (Bless or Ring phù thủy).
+ Event Hộp vàng hộp bạc: Tại đây
BQT Muhopnhat trân trọng !!


Đang tải...