Quản lý tài khoản

Quên mật khẩu

Hợp Nhất

  • Phiên bản Season 6.3
  • Experience x5
  • DROP 10%
  • Level 400 + 200 Master
  • Online 222
  • Tổng Tài khoản 6508
  • Tổng Nhân vật 8846

Tin tức

Thông tin update, bảo trì 09/9/2019

Sep 05 2019 viết bởi Admin2 Số lượt đọc 533 .

Nội dung bảo trì định kỳ ngày 09/9/2019

+ Thời gian: 17h - 19h.
+ Bảo dưỡng máy chủ.
* BC: Blood Castle: Huyết Lâu.
* DS: Devil Square: Quảng Trường Quỷ.
* CC: Chaos Castle: Hỗn Nguyên Lâu.
===============================
* Máy Chủ Hợp Nhất:
1. Triển khai sự kiện Hợp Nhất tròn 6 tháng tuổi: Chi tiết

2. Tăng Exp Vulcanus.
3. Tăng Exp BC từ BC 5 trở lên.
4. Cho rơi pháo hoa, Rớt Tất cả Map: Setting nhặt: Hoa
5. Xóa Box Vàng, Box Bạc.
6. BC, DS, CC từ 5 trở lên mới có Danh vọng nhé AE!
7. Rớt Hộp Của Vua, Rớt Tất cả MapSetting nhặt: Vua

* Máy Chủ Quyền Lực:
1. Thả người máy Arena: Chi tiết

2. Giảm giá vé BC, DS từ 5wc còn 2wc.
3. Drop Huy chương vào BC, DS.
4. Tăng tỉ lệ rơi item trong Huy Chương.
5. BC, DS, CC từ 5 trở lên mới có Danh vọng nhé AE!

 


Đang tải...