Quản lý tài khoản

Quên mật khẩu

Hợp Nhất

  • Phiên bản Season 6.3
  • Experience x5
  • DROP 10%
  • Level 400 + 200 Master
  • Online 223
  • Tổng Tài khoản 6508
  • Tổng Nhân vật 8846

Tin tức

Hệ Thống Nhiệm Vụ !!

Apr 10 2019 viết bởi Admin2 Số lượt đọc 3041 .

Hệ thống nhiệm vụ bạn nhận tại Elf Buff Admin ở các Làng nhé!
(AE chú ý nếu phần thưởng là Item thì nên dọn trống thùng nhé
nếu không sẽ bị mất item)Đang tải...